Walne zebranie 20 marca 2014 r.

05-03-2014 Aktualności

p5180073

Zapraszamy na Walne Zebranie podsumowujące 2013 rok, które odbędzie się w dniu 20 marca 2014 (tj. czwartek) o godzinie 16.00 w budynku Gimnazjum w Babiaku.

Przebieg zebrania:
1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie quorum
2. Przedstawienie porządku Walnego Zebrania
3. Wybór przewodniczącego i sekretarza oraz członków Komisji Skrutacyjnej
4. Podsumowanie działalności Stowarzyszenia babiak21 za rok 2013 – sprawozdania merytoryczne i finansowe
5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej – wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia babiak21
6. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia babiak21
7. Wolne wnioski
8. Zakończenie posiedzenia

Przypominamy również o składce członkowskiej, jeśli ktoś jeszcze nie wpłacił poniżej nr konta:
31 1020 2762 0000 1102 0066 2387
kwota: 25,00 zł