NASZA GMINA

Gmina Babiak wchodzi w skład Powiatu Kolskiego i jest położona we wschodniej części Wielkopolski. Zajmuje ona powierzchnię 133,58 km2 co stanowi ponad 13,2 % powierzchni powiatu. Gmina leży w odległości ok. 15 km na północ od trasy Poznań – Warszawa. Z południa na północ przecina gminę magistrala węglowa Herby – Gdynia ze stacjami: Lipie Góry, Babiak. Przebiega również rurociąg naftowy Płock – Niemcy, gazociąg Włocławek – Kalisz oraz energetyczne linie przesyłowe wysokiego napięcia. Gmina podzielona jest na 50 miejscowości wchodzących w skład 30 sołectw, które zamieszkuje 8281 mieszkańców. W Gminie Babiak prowadzona jest wielokierunkowa produkcja rolna. Brak przemysłu i struktura użytkowania gruntów kwalifikuje Gminę do typowo rolniczych. Z Gminą Babiak wiążą się następujące znane nazwiska: Pola Negri, Fryderyk Chopin, Karol Libelt, Stefania Sempołowska oraz wyróżniki: drugim herbem jest tu fajka.

Gminy sąsiadujące z Gminą Babiak to: Grzegorzew, Kłodawa, Koło, Osiek Mały, Przedecz, Sompolno, Wierzbinek oraz gminy Izbica Kujawska i Topólka należące do województwa kujawsko-pomorskiego.

Pod względem fizjograficznym gmina Babiak leży w mikroregionie Niziny Południowo – Wielkopolskiej, mezoregionie Wysoczyzny Kłodawskiej.

Obszar gminy położony jest na styku kultury wielkopolskiej i kujawskiej z charakterystyczną zabudową kolonijną.

Gmina położona jest w przeważającej części w dorzeczu Noteci, na obszarze Pojezierza Kujawskiego. Południowy fragment gminy odwadniany jest przez dopływ Rgilewki – dorzecze Warty.

Nasza gmina należy do regionu obfitującego w dużą ilość walorów naturalnych, które stanowią podstawowy czynnik kreowania ruchu turystycznego w gminie. Do najważniejszych z nich należy zaliczyć zbiorniki wodne oraz obszary leśne.

Niewątpliwie do największych atrakcji turystycznych można zaliczyć jeziora: Brdowskie, o powierzchni 207,93 ha i Jezioro Lubotyń, o powierzchni 110.83 ha, które wchodzą w skład kompleksu jezior goplańskich. Trzecie Jezioro Brzeskie zajmuje powierzchnię ok. 8 ha i położone jest w bliskim sąsiedztwie Jeziora Lubotyń. Ponadto gmina Babiak w m. Psary przylega do Jeziora Modzerowskiego, o powierzchni 231,7 położonego w województwie kujawsko-pomorskim.

Kompleks jezior corocznie stanowi miejsce wypoczynku letniego wielu miłośników sportów wodnych oraz turystów. Stanowią one atrakcyjny element krajobrazu przyrodniczego. Są miejscem bytowania licznych gatunków ptaków i ryb. Amatorzy wędkowania mogą liczyć na obfitość gatunków ryb i liczne stanowiska do łowienia.

 

Obok walorów naturalnych należy wskazać tzw. walory antropogeniczne.

Do najważniejszych zabytków architektury należą:

Kościół p.w. Przemienienia Pańskiego z 1907 r. w Babiaku.

Zespół Klasztorny 00. Paulinów oraz barokowy kościół (pierwsza wzmianka z 1399 r.) malowniczo położony nad brzegami Jeziora Brdowskiego we wsi Brdów.

Kościół p.w. św. Michała Archanioła – drewniany z 1766 r. w Dębnie Poproboszczowskim.

Kościół p.w. św. Wawrzyńca – renesansowy (1612-1620) w Lubotyniu.

Mchowo – dwór „stary” z pocz. XIX w., dwór „nowy” z 1920 r., park z XIX w., założenie folwarczne z 2 połowy XIX wieku.)

Aleja grabowa w parku.

Ozorzyn – zespół dworski (dwór, park, założenia folwarczne) pochodzące z 2 połowy XIX wieku.

 

Nasza ziemia posiada pamiątkowe tablice, obeliski oraz mogiły upamiętniające bitwy i potyczki Powstania Styczniowego oraz II wojny światowej. Wśród wielu miejscowości, które wpisały się w historie Powstania Styczniowego jest także Brdów. Tutaj 29 kwietnia 1863 r. rozegrała się jedna z większych bitew powstania na terenie Wielkopolski. Bitwa zakończyła się klęską oddziału Leona Younga de Blankenheim; zginął dowódca i ok. 70 powstańców.

Coraz liczniejsi turyści interesują się kulturą wsi i swój przyjazd pragną połączyć z poznaniem folkloru, historii, zabytków, legend i tradycji.

To właśnie agroturystyka stwarza takie możliwości. Urlop lub weekend spędzony w gospodarstwie agroturystycznym to wspaniały, aktywny wypoczynek. Współczesny turysta stawia coraz wyższe wymagania wobec wszelkich usługodawców, jednak sądzimy, że gospodarstwa agroturystyczne gminy Babiak, gościnność tutejszych mieszkańców, wygodne kwatery, atrakcje czekające na turystów, spokojna okolica. Kontakt z przyrodą gwarantują przyjemny i dobry wypoczynek. Gospodarze zapewniają swoim gościom miłą rodzinną atmosferę, wspólne wieczory przy ognisku i grillowaniu, dobrą regionalną kuchnię, a także przejażdżki konne. Okoliczne lasy są pełne

grzybów i jagód a malownicze okolice sprzyjają pieszym i rowerowym wycieczkom. Gospodarstwa agroturystyczne gminy Babiak, gościnność tutejszych mieszkańców, wygodne kwatery, atrakcje czekające na turystów, spokojna okolica, kontakt z przyrodą gwarantują przyjemny i dobry wypoczynek. Gospodarze zapewniają swoim gościom miłą rodzinną atmosferę.