Szukamy nauczycieli do pracy w SZSZ w Babiaku

04-08-2014 Aktualności

5482874-nauczycielka-przy-tablicy-900-617

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia babiak21 pragnę poinformować, że z dniem 01.09.2014 r. rozpocznie się drugi rok działalności Społecznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Babiaku.
W związku z tym zwracam się z prośbą do wszystkich nauczycieli chętnych do pracy z młodzieżą w Szkole Zawodowej o nadsyłanie ofert do sekretariatu Społecznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Babiaku przy ul. Poznańskiej 22 lub na poniższy adres email: programy-gops@babiak.org.pl. Termin składnia ofert: do 19.08.2014 r.
Oferta musi zawierać dane kontaktowe nauczyciela, przedmiot/y których oferta dotyczy oraz proponowaną stawkę godzinową brutto/netto (przewidujemy zatrudnienie na umowy zlecenie). Szczegółowych informacji dotyczących przedmiotów i ilości godzin udziela sekretariat lub Dyrektor SZSZ Pani Krystyna Śliwa (tel. 63 27 11 776).

Prezes Zarządu
Stowarzyszenia babiak21
/-/ Mariusz Prażanowski