Ogłoszenie wyników naboru do szkoły ponadgimnazjalnej.

05-07-2013 Aktualności

Szanowni Państwo,

jest nam niezmiernie miło poinformować Państwa, że zgodnie z wcześniejszymi założeniami Stowarzyszenia babiak21 od 01 września 2013 r. zaczną swoją działalność dwie szkoły ponadgimnazjalnej mające swoje siedziby w Babiaku. Będą to Społeczne Liceum Ogólnokształcące oraz Społeczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa. Nasze Stowarzyszenie działające na rzecz rozwoju gminy Babiak rozumie potrzeby lokalnego środowiska, a przede wszystkim potrzeby w zakresie oświaty. Zależy nam, aby ułatwić naszej młodzieży dostęp do kolejnego etapu edukacji. Stąd zrodził się pomysł utworzenia na naszym terenie w/w szkół. Za takim wyborem przemawia wiele argumentów m.in. to że:

– dysponujemy bardzo dobrą bazą lokalową, dydaktyczną i sportową z uwagi na utworzenie siedzib szkół w budynkach Gimnazjum im. Konstytucji 3 Maja w Babiaku;

– zajęcia prowadzone będą przez sprawdzoną kadrę pedagogiczną z terenu naszej gminy;

– proponowane zawody w szkole zasadniczej trafiają w potrzeby lokalnego rynku pracy,
a są to: kucharz, wędliniarz, piekarz, cukiernik, sprzedawca, elektryk, mechanik pojazdów samochodowych, rolnik;

– w liceum przedmioty o rozszerzonych treściach będą wybierane zgodnie z potrzebami uczniów;

– dojeżdżać do szkoły będzie można nieodpłatnie transportem gminnym – zaoszczędzamy czas i pieniądze rodziców;

– o innych plusach naszej propozycji chcemy podyskutować na spotkaniu informacyjnym.

Wobec powyższego zachęcamy Państwa do poważnego rozważenia możliwości kontynuowania przez Państwa dziecko edukacji w jednej z nowych szkół. Na Państwa deklaracje oczekujemy do 30 kwietnia 2013r. W przypadku pytań prosimy o kontakt z Panią Marleną Sowińską pod numerem telefonu 63 27 11 071 wew. 36 lub z Dyrektorem szkoły.

Pliki do pobrania:

LO kwestionariusz zgłoszeniowy

SZSZ kwestionariusz zgłoszeniowy

Zaświadczenie lekarskie

Podanie – praktyki

Ważna informacja

Stowarzyszenie BABIAK21 uprzejmie dziękuje uczniom zainteresowanym kontynuacją nauki w Społecznym Liceum Ogólnokształcącym w Babiaku za okazane zaufanie. Z przykrością jednak informujemy, że ze względu na niewystarczającą do utworzenia klasy liczbę zgłoszeń w roku szkolnym 2013/2014 Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Babiaku nie rozpocznie działalności.

LISTA OSÓB PRZYJĘTYCH DO SPOŁECZNEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ
W BABIAKU

Lista osób przyjętych.

LISTA OSÓB PRZYJĘTYCH DO SPOŁECZNEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ

Uprzejmie prosimy o niezwłoczne dostarczenie oryginałów świadectwa klasy III i zaświadczenie o egzaminach gimnazjalnych.

Lista osób rezerwowych.