Dyrektorzy i nauczyciele z terenu Gminy Babiak.

11-08-2013 Aktualności

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia babiak21 mam zaszczyt poinformować, że z dniem 02.09.2013 r. rozpocznie działalność Społeczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Babiaku.

W związku z tym zwracam się z prośbą do wszystkich nauczycieli chętnych do pracy z młodzieżą w Szkole Zawodowej o nadsyłanie ofert do sekretariatu Gimnazjum w Babiaku gdzie znajduje się również siedziba Społecznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej lub na poniższy adres email: programy-gops@babiak.org.pl. Termin składnia ofert: do 16.08.2013 r.

Oferta musi zawierać dane kontaktowe nauczyciela, przedmiot/y których oferta dotyczy oraz proponowaną stawkę godzinową brutto/netto (przewidujemy zatrudnienie na umowy zlecenie).

Planowana liczba godzin tygodniowo dla danego przedmiotu:

 • język polski – 2 godz./tyg.
 • język obcy nowożytny – 2 godz./tyg.
 • historia – 1 godz./tyg.
 • wiedza o społ. – 1 godz./tyg.
 • podstawy przedsiębiorczości – 1 godz./tyg.
 • geografia – 1 godz./tyg.
 • biologia – 1 godz./tyg.
 • chemia – 1 godz./tyg.
 • fizyka – 1 godz./tyg.
 • matematyka – 2 godz./tyg.
 • wychowanie fizyczne – 3 godz./tyg.
 • edukacja dla bezpieczeństwa – 1 godz./tyg.

 

                                                                                               Prezes Zarządu

Stowarzyszenia babiak21

/-/ Mariusz Prażanowski