Rozpoczęcie roku szkolnego SZSZ w Babiaku.

02-09-2013 Aktualności

img_0181

02.09.2013 r. uczniowie babiackich szkół rozpoczęli kolejny nowy rok szkolny. Tym razem jednak baza placówek oświatowych powiększyła się o Społeczną Zasadniczą Szkołę Zawodową, której organem założycielskim jest lokalne Stowarzyszenie babiak21. O godz. 10:00 w budynku miejscowego Gimnazjum, który jest siedzibą nowej Szkoły Zawodowej, spotkało się nowoutworzone grono pedagogiczne pod kierownictwem Pani Dyrektor Krystyny Śliwy, uczniowie wraz z rodzicami oraz zaproszeni goście. Pani Dyrektor uroczyście powitała wszystkich i poprosiła o odsłonięcie tablicy z nazwą Szkoły. Można powiedzieć, że historycznego odsłonięciami dokonali prezes Stowarzyszenia Mariusz Prażanowski oraz Wójt Gminy Babiak Wojciech Chojnowski, który od samego początku aktywnie wspierał działania prowadzące do utworzenia szkoły ponadgimnazjalnej w Babiaku. Przejęci uczniowie nie mogli się już doczekać, kiedy przejdą do sali i zapoznają się z nowymi koleżankami i kolegami oraz nauczycielami. Szkoła może kształcić młodzież w zawodach: kucharz, wędliniarz, piekarz, cukiernik, sprzedawca, elektryk, mechanik pojazdów samochodowych, rolnik. Obecnie utworzona została jedna klasa wielozawodowa,
ale w przyszłości może się to zmienić w zależności od liczby chętnych uczniów. Nie jest to koniec rozwoju babiackiej bazy oświatowej, ponieważ od 01.09.2014 r. planowane jest otworzenie Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w Babiaku. W bieżącym roku nie udało się tego osiągnąć ze względu na niewystarczającą liczbę zainteresowanych. W związku z tym zapraszamy wszystkich absolwentów gimnazjów do naborów w przyszłym roku. Natomiast tegorocznemu pierwszemu rocznikowi uczniów Szkoły Zawodowej życzymy wytrwałego dążenia do osiągnięcia wyznaczonych celów i samych sukcesów na wybranej ścieżce edukacji.